• تلفن: 02122657478
  • ساعات کاری: 10:00-20:00
profile-pic-312 profile-pic-313 profile-pic-314

گالری جواهرات زمردی

خاندان زمردی از حدود 150 سال پیش، به پیشه زرگری و خرید و فروش جواهرات قیمتی اشتغال داشته اند.
صلاحیت شیخ محمد زمردی باعث شد که به عنوان ناظر صنف زرگرخانه بازار تهران قدیم برگزیده شود و از آن پس، عنوان ناظم به نام خانوادگی زمردی اضافه گردید.
محمد زمردی با افتتاح گالری جواهرات زمردی به صورت مدرن در میدان فاطمی تهران، فصل تازه ای را در این باب گشود.
پس از او فرزندانش، نازنین زمردی (دانش آموخته رشته ارزیابی سنگ های قیمتی) و نیما زمردی (طراح جواهرات)، با افتتاح گالری جدید زمردی در مرکز تجاری سام سنتر واقع در خیابان فرشته تهران، به حرفه خانوادگی خود ادامه دادند.